Агро-промислова
група компаній «Дніпровська»
  Укр    Eng

  Взаємодія із зацікавленими сторонами

  Взаємодія із зацікавленими сторонами (включаючи консультації та інформування громадськості) – є одним із ключових елементів планування, розвитку та реалізації проектів групи компаній «Дніпровська».

  Ефективна участь зацікавлених осіб благотворно впливає на процеси проектування, створює міцні взаємовідносини з місцевими громадами та зменшує вірогідність затримок проектів за рахунок заздалегідь вирішених питань, які постають в процесі виробничої діяльності Компанії.

  Політика взаємодії із зацікавленими сторонами  (ПВЗС) - це підхід Компанії до залучення зацікавлених сторін, включаючи населення, до розкриття інформації, що стосується поточних планів на розвиток, будівництво та  впровадження нових інвестиційних проектів.

  Керівництво Компанії вважає взаємодію із зацікавленими сторонами – одним з найважливіших аспектів передової ділової практики та громадянської відповідальності бізнесу, а також одним із інструментів підвищення якості проектів. 

  Ефективна взаємодія з громадськістю є ключовою передумовою для успішного управління ризиками, зниження впливу на населення, яке потрапляє під дію виробничої діяльності підприємств Компанії, а також для збільшення пов’язаних з цим вигод для населення.

  Взаємодія із зацікавленими особами – це процес, вільний від маніпуляцій. Це безперервний процес  протягом всього періоду життєдіяльності Компанії.
  Мета – надати регіону стабільний нешкідливий для навколишнього середовища та суспільства об’єкт економічного розвитку та створити нові робочі місця.

  Процес реалізації двостороннього взаємозв’язку між Компанією і зацікавленим сторонами має за мету:

  • виявлення всіх зацікавлених сторін, розуміння їх інтересів та планування взаємодії з ними (як то землевласники, землекористувачі, місцеві громади, органи державної  влади, місцеві засоби масової інформації,   академічні та науково-дослідні інститути, організації);
  • забезпечення зацікавлених осіб своєчасною  достовірною та  актуальної  інформації з питань, що цікавлять, зрозумілою мовою та у зручному форматі ;
  • використання отриманої від зацікавлених осіб інформації у процесі проведення оцінки впливу та розроблення заходів по управлінню та зниженню цих впливів з метою упередження потенційних негативних наслідків;
  • створення  механізму постійної, попереджуючої та ефективної взаємодії із зацікавленими сторонами;
  • надання для зацікавлених сторін можливості шляхом консультацій та інших механізмів зворотного зв’язку виражати свої думки та занепокоєння у зв’язку з діяльністю Компанії,
  • у роботі з зацікавленими сторонами надано останнім можливість вносити пропозиції, зауваження, рекомендації, надавати резюме українською мовою та доступними, прийнятими засобами;
  • проведення консультацій із зацікавленими сторонами: дослухання до  їх думки, до питань, які викликають занепокоєння, їх вподобань, а також виявлення ризиків та вигод, пов’язаних з виробничою діяльністю Компанії;
  • визначення ресурсів Компанії і структури управління для реалізації ПВГЗ
  • реалізація у вільному доступі для усіх зацікавлених осіб механізму розгляду скарг та звернень  з метою отримання інформації про претензії зацікавлених сторін у зв’язку із екологічними та соціальними аспектами діяльності Компанії, а також сприяння якнайшвидшому їх вирішенню;
  • регулярно оприлюднення Компанією звітів  для зовнішніх зацікавлених осіб  про екологічну та соціальну діяльність Компанії, про  результати проведених заходів по взаємодії;

  Розкриття інформації та взаємодія із зацікавленими  особами  Компанія передбачає дотримання наступних принципів:
  • письмове та усне вільне спілкування з місцевим населенням рідною (українською) мовою;
  • доступні для сприйняття та розуміння способи та форми такого спілкування;
  • надання зацікавленим особам вільного доступу як до письмової інформації по Компанії, так і до процесу консультацій;
  • процес консультацій з громадськістю будується на принципах поваги до місцевих традицій проведення дискусій та прийняття рішень;
  • чіткий та прозорий механізм подачі скарг та пропозицій та механізм реагування на відгуки громадськості.

  Для забезпечення безперервного та систематичного контакту із зацікавленими сторонами у Компанії призначена відповідальна особа: Менеджер з адміністративної діяльності ТОВ АПГК «Дніпровська» (Замотаєва А.О.) тел.050.4581259 E-mail: office@ofc-pkd.com.ua, яка буде  отримувати звернення, обробляти та класифікувати інформацію по функціональній тематиці, відповідати на вхідні звернення (на електронну пошту, по телефону, особисто).

  Канали отримання інформації:

  • офіційний сайт Компанії: http://dneprovska.com.ua/
  • адреса вхідної електронної кореспонденції Компанії :  office@ofc-pkd.com.ua
  • офіційна поштова адреса Компанії: вул.Електрозаводська, 3, м.Запоріжжя, 69065, Україна
  Формат інформації, що надходить:
  • листи, звернення юридичних та фізичних осіб
  • анонімна інформація про діяльність Компанії (без підпису  та зворотної адреси)

  Інформація, отримана на офіційний сайт Компанії, оброблюється та класифікується за функціональною тематикою регіональним менеджером ЗЕД ТОВ «Птахокомплекс»Дніпровський» (Усатенко С.Ю.) Направляється електронною поштою Директору (керівнику) по функціоналу.
  Усі пропозиції, звернення з питань співпраці, скарги та звернення фізичних осіб, а також анонімна інформація в обов’язковому порядку направляється Директору з економічної безпеки Компанії.

  Керівник по функціоналу після ознайомлення з отриманою інформацією призначає відповідальних осіб по вивченню питань, перевірці та оцінці відомостей, що містяться в документі, можливі напрямки їх використання. А також визначає формат та направленість необхідного реагування (відповіді) на отриману інформацію.

  У випадку наявності зворотніх контактів у зверненні – відповідь направляється за Адресою. У разі відсутності зворотного зв’язку – інформація береться до уваги та використовується у повсякденній діяльності Компанії.

  Терміни реагування (вивчення відомостей та підготовка відповіді) на отриману інформацію визначається Директором (Керівником) по функціоналу, але не можуть перевищувати 15 робочих днів.

  Призначення відповідальних осіб, відповідальних за здійснення   та моніторинг діяльності по взаємодії із зацікавленими сторонами, їх завдання, обов’язки та повноваження, здійснюється наказом по підприємству.

  Інформація про проект розміщується у доступному та зрозумілому форматі на сайті Компанії, мовою місцевого населення, визначаються основні завдання, характеристики об’єкта, періоди (етапи) будівництва та реконструкції. За наявності висвітлюються можливі екологічний та соціальний впливи  на життєдіяльність  зацікавлених сторін (осіб), можливі ризики.

  Одним із варіантів обговорення тематики приймається проведення змістовних консультацій зацікавлених сторін (осіб), в період проведення яких розглядаються усі питання, які вимагають вирішення.

  Регулярні доповіді (звіти) про виконання екологічних та соціальних показників формуються під керівництвом відповідальних осіб і повинні мати доступну для зацікавлених сторін форму, розміщуватися на сайті Компанії не рідше одного разу на рік.

  План взаємодії з зацікавленими сторонами АПГК "Дніпровська" (файл pdf, 0.9 Mb)

  Розкриття інформації та консультації із зацікавленими сторонами за 2017-2021 роки (файл pdf, 0.16 Mb)

  Агро-промислова група компаній «Дніпровська»

  Телефон / факс / Email:

  +38 061 702-02-02     +38 061 702-02-01     office@ofc-pkd.com.ua

  Адреса:

  Україна, 69065, Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3

  Укр    Eng
  Зв'язатися з нами онлайн

  Контакти підрозділів АПГКД

  Всі права захищені   ©   Агро-промислова група компаній «Дніпровська»
  ONLINE