Укр    Eng
  АПГК «Дніпровська»  /  Cоціальна відповідальність  / 

  Взаємодія із зацікавленими сторонами

  Наша мета: забезпечити регіон екологічно безпечним об'єктом економічного розвитку та створити нові робочі місця.

  Одним із ключових елементів планування, розвитку та реалізації проєктів АПГК «Дніпровська» є Взаємодія із зацікавленими сторонами.

  ПВЗС (Політика Взаємодії із Зацікавленими Сторонами) — це підхід компанії до залучення та співпраці зацікавлених сторін, включаючи населення, до надання інформації, що стосується поточних планів на розвиток, будівництво та впровадження нових інвестиційних проєктів.

  Для успішного управління ризиками та зменшення впливу на населення, яке стикається з виробничою діяльністю підприємств Компанії, ключовим чинником є ефективна взаємодія з громадськістю. Такий підхід сприяє не лише зниженню можливих шкідливих наслідків виробництва, а й досягненню позитивних результатів та вигод для місцевого населення.

  Процес взаємодії між Компанією і зацікавленими сторонами має наступні цілі:

  1. Виявлення та розуміння інтересів всіх зацікавлених сторін та планування взаємодії з ними.
  2. Забезпечення своєчасної, достовірної та актуальної інформації в зрозумілій формі.
  3. Використання отриманої від зацікавлених осіб інформації для оцінки впливу та управління негативними наслідками.
  4. Створення механізму постійної та ефективної взаємодії із зацікавленими сторонами.
  5. Надання можливості зацікавленим сторонам висловлювати свої думки та занепокоєння шляхом консультацій або інших засобів зв’язку.
  6. Визначення ресурсів Компанії та структури управління для реалізації ПВЗС.
  7. Механізм розгляду скарг та звернень для отримання інформації про претензії зацікавлених сторін.
  8. Регулярне оприлюднення звітів про екологічну та соціальну діяльність компанії.

  Компанія прагне забезпечити відкрите, ефективне спілкування із зацікавленими особами та дотримання наступних принципів:

  Для забезпечення безперервного та систематичного контакту із зацікавленими сторонами, в Компанії призначена відповідальна особа - Менеджер з адміністративної діяльності ТОВ АПГК "Дніпровська" (Замотаєва А.О.).

   

  Для звернень, скарг та пропозицій ви можете звертатися: 

  Формат інформації, яка надходить до Компанії:

  Основні вимоги до інформації, яка надходить до Компанії:

  1. Інформація, отримана через офіційний сайт Компанії, оброблюється та класифікується за функціональною тематикою регіональним менеджером ЗЕД ТОВ «Птахокомплекс» Дніпровський» (Усатенко С.Ю.).
  2. Інформація направляється електронною поштою Директору (керівнику) по функціоналу.
  3. Усі пропозиції, скарги, звернення з питань співпраці та звернення фізичних осіб, а також анонімна інформація, в обов’язковому порядку направляється Директору з економічної безпеки Компанії.
  4. Після ознайомлення з інформацією – Керівник по функціоналу призначає відповідальних осіб з вивчення та перевірки відомостей, що містяться в документі. 
  5. У випадку наявності зворотніх контактів у зверненні – відповідь направляється за вказаною адресою. У разі відсутності зворотного зв’язку – інформація береться до уваги та використовується у повсякденній діяльності Компанії.
  6. Терміни реагування на отриману інформацію визначається Директором (Керівником) по функціоналу, але не більше 15 робочих днів.
  7. Призначення осіб, які відповідають за взаємодію із зацікавленими сторонами та здійснюють моніторинг їх діяльності. 
  8. Інформація про проєкт розміщується у доступному та зрозумілому форматі на сайті Компанії. 
  9. Інформація про проєкт доступно розміщується на сайті компанії та може включати завдання, характеристики об'єкта, етапи будівництва та ризики. При необхідності висвітлюються можливі впливи на життєдіяльність зацікавлених сторін.
  10. Один з методів розгляду тематики полягає в організації змістовних консультацій з зацікавленими сторонами, під час яких обговорюються всі питання, що потребують уваги.
  11. Формування регулярних звітів про виконання екологічних та соціальних показників повинні мати доступну для зацікавлених сторін форму подачі інформації, а також розміщуватися на сайті Компанії не рідше одного разу на рік.

  План взаємодії із зацікавленими сторонами Розкриття інформації та консультації із зацікавленими сторонами за 2017-2022 роки Розкриття інформації та консультації із зацікавленими сторонами за 2017-2023 роки

  Телефон:

  +38 061 702-02-02

  Адреса:

  вул. Електрометалургів, 302
  Нікополь, 53200, Україна

   

  Укр    Eng
  Зв'язатися з нами

  Контакти підрозділів АПГКД

  Всі права захищені   ©   Агро-промислова група компаній «Дніпровська»